Medlemssidor

Medlemssidorna är endast till för våra medlemmar.

Ni måste ha ett Google konto för att komma åt dom, och ni måste meddela webmaster att ni vill ha tillgång till sidan.

För att få ett Google konto (om ni inte redan har ett) kan ni gå till https://www.google.com/ .

När ni skapat kontot skickar ni mail till webmaster@koloni-fritiden.se och uppger ert Google konto, samt namn och koloniadress. Vi lägger då till rättigheter. Därefter skall ni kunna se dokumenten nedan om ni är inloggad med ert Google konto.