Styrelse & funktionärer

All kontakt med styrelsen via brev i postlådan vid toalettbyggnaden eller via e-postadresser nedan.

Vid akutfall ring ordförande på telefon 070-601 701 5