Styrelse & funktionärer

StyrelseStyrelseStyrStyrelseStStyrelseStyrelseStyrStyrelseStyrelseStyrelseStyrStyrelseyrelseStyrelseStyrStyrelse 2022

Kontakt med styrelsen via brev i postlådan eller mejl.

Postlådan vid toaletten töms 1 gång i veckan mellan 1 april – 31oktober.

Vid AKUTA ärende går det att ringa ordförande Inge Pettersson tel 070 6017015

Funktionärer 2022