Anslagstavlan

2021-05-17 Angående årsmöte & städdagar

Senaste nytt att släppa på nuvarande restriktioner väntas komma 27 Maj.

Håll utkik här på anslagstavlan eller på hemsidan. Släpps restriktionerna kommer styrelsen att kalla till årsmöte så snart det är möjligt, samt boka in årets 4 städdagar.

// Styrelsen

2021-04-17 Information från styrelsen

Då vi ännu inte kan träffas och ha gemensamma städdagar, uppmanar styrelsen till frivillig arbetsinsats tills vidare. Hoppas vi kan hålla en hög nivå även utan bokade städdagar.

Följande gemensamma ytor ska hållas rena från ogräs. Dessa ytor behöver tillsyn med nån veckas mellanrum:

  • utmed staketet längs med hela Ytterstigen

  • rensa ogräs i den nyplanterade Thjuahäcken längs med komposten

  • runt dansbanan

  • runt verkstaden

  • runt boulebanan, minigolfbanan

  • båda sidor på Spaljestigen, runt hela entrén

  • längs med parkeringen på båda sidor

  • bräder ska utbytas på vagnsskjulet, hörnknutar på dansbanan, virke målat och klart för uppsättning, kontakta ordförande för mer info om denna åtgärd.

Glöm inte att hålla rent från ogräs utmed egen koloni, halva gången hela säsongen!

// Styrelsen önskar alla kolonister en skön sommar!

2021-04-04 Årsmöte i Coronatider

På styrelsemöte 29/3 behandlades åter frågan om möjlighet att genomföra årsmötet. Därför informerar vi följande:

Enligt Fritidens stadgar ska föreningens årsmöte genomföras senast utgången av maj månad. Styrelsen avvaktar någon vecka till innan vi måste ta ett beslut. Ett digitalt möte med 268 medlemmar ser vi ej som genomförbart.

Förhoppningsvis blir många vaccinerade inom kort och då öppnar det kanske för en möjlighet att träffas fler på allmän plats.

Angående framflyttat årsmöte finns information på nätet.

En förening kan, utifrån det extraordinära läge som råder, frångå sina stadgar när det gäller årsmöten. Regeringens beslut är överordnat föreningens stadgar angående att årsmötet ska ske innan en viss tid och på ett visst sätt. Föreningarnas styrelser får besluta om årsmötet ska skjutas upp.

Den valda sittande styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet kan genomföras.


Nytt besked kommer efter nästa styrelsemöte som hålls den 3:e maj.

// Styrelsen

2021-03-28 Containern vid miljögården

Containern vid miljögården ersätter 12 kärl för hushållssopor.

Vi hoppas det ska fungera bra. Viktigt att se till att luckorna är stängda så inga djur tar sig in.

// Styrelsen

2021-03-29 - 2021-04-25 Filmning

På kommunens uppdrag kommer en bil från Cyclomedia att mellan 29 mars och 25 april köra runt på området och filma alla gångar och byggnader.

// Styrelsen

2020-11-02 Området kameraövervakas!

Ny lag för kameraövervakning har gjort det möjligt för föreningen att övervaka området.

Vid frågor kontakta ordförande.

Styrelsen

2020-04-09 Brandrisk

På denna länk kan ni se aktuell brandrisknivå och vad den innebär.

http://www.rsnv.se/brandriskprognos/

Pumpa däck

Nu går det att pumpa cykeln på gaveln vid verkstaden.

Skruva på medhängande nippel så kan du även pumpa andra däck.

Messenger-grupp för kolonister

Då vi tyvärr drabbas av inbrott på vårt koloniområde, fick jag idén att starta en grupp på Messenger, ”Grannsamverkan Fritiden” för alla kolonister där man lätt kan nå ut med viktig och akut information.

Alla tyckte det var en god idé men så började många att trycka på tummen upp och skriva bra och då blev det inte alls så bra. Alldeles för mycket att bläddra igenom och en massa pling i telefonen till alla om oviktig information. Intresset att vara med var inte lika kul längre med alla dessa pling. Meningen är att det ska plinga när det verkligen är viktig att medlemmarna uppmärksammas. Då tror jag att sidan fyller en bra funktion.

Alltså: CHATTEN ÄR ENDAST ÄR TILL FÖR AKUTA och BRÅDSKANDE utrop.

Så här gör du när du vill svara på ett inlägg:

Tycker man att någon sagt nått som är bra, eller vill meddela en specifik person ngt så kan man klicka på personens profilbild (cirkeln till vänster i chatten). Därefter kommer det upp alternativ "skicka meddelande". Om du ändå vill göra tumme upp på det ngn skrivit: Håll fingret inne på texten personen skrivit, då kommer det upp olika symboler bl.a. "tumme upp/ned" (allt för att slippa onödigt pling).

Förhoppningsvis kan vi slå på aviseringarna nu och slipa pling hela tiden. Och glöm ej gå ut på Facebook "koloni fritiden Ängelholm" och bli medlem för att kommunicera och informera om mindre akuta saker.

Facebooksidan är inget som styrelsen startat men de som ansöker om att få bli medlem på sidan blir inlagda av andra medlemmar. Kan ibland ta någon dag beroende på när någon medlem går in och kollar på sidan och lägger till nya ansökningar.

Det är bra med synpunkter men det bästa forumet är att gå på medlemsmöten och ta upp dem där. Det går bra att lägga förslag i god tid (minst en månad) före ett medlemsmöte så tar vi med det på dagordningen. Den som väcker en fråga ska vara med på mötet och förklara sina tankar om förslaget.

Jag hoppas att dessa inbrott har något gott med sig och kan öka intresset för att få fler aktiva i föreningen och inte tänka att ”det får de andra fixa”. ”De andra” det är vi alla tillsammans!!

Säkert finns många nytillkomna kolonister som har nya idéer att tillföra föreningen.

Tack Therese Lynne för din hjälp med tipsen på Messenger!

Mvh, Gunnel Arvidsson

Viktig Information!

Det har kommit till kommunens och styrelsens kännedom att det finns

kolonister som dragit slangar/rör och kopplat på dagvattenbrunnarna.

Du som har vattenutsläpp från din koloni som är kopplat till kommunens dagvattenledning ska snarast koppla bort dessa, nergrävda som ovan-påliggande, vare sig det är regnvatten eller ”köksvatten”.

Du får dränera inom tomten. Dessa brunnar är i första hand avsedda att ta hand om vattnet i gångarna. Det är absolut förbjudet att göra intrång i kommunens ledningsnät.

Besiktning av dagvattenbrunnar görs av kommunen. Kommunen ser mycket allvarligt på att kolonister gör intrång i ledningsnätet.

//Styrelsen

Fordonstrafik inom området, max 10 km

För allas trivsel ber vi er köra enligt pilarna på kartan om ni kör på området.

//Styrelsen

Har du flyttat?

Då är det viktigt att du lämnar in adressändring till föreningen.

Skicka till sekreterare@koloni-fritiden.se eller

Koloniträdgårdsföreningen

Fritiden

Planteringsv. 42

262 50 Ängelholm

//Styrelsen