Anslagstavlan

2024-04-08  Gemensam arbetsdag lördag 27 april

Anmälan mellan 09.00 - 09.15 vid klubbstugan.

- Därefter fördelning av arbetsuppgifter.

- Medtag gärna skottkärra, skyffeljärn, räfsa & sekatör.

- Vi hjälps åt tills alla är klara. Efter städningen bjuder föreningen på grillad korv på de som deltagit.

(Blankett för fullmakt på anslagstavlan om du har ersättare)

 

Medlemsmöte ca 12.30

Dagordning sätts upp på anslagstavlan ca 1 vecka innan mötet.

 

Välkommen till en trevlig dag!


//Styrelsen


2024-04-08  Hygienutrymme inför vintern

Hygienutrymmen vid dansbanan stängs för säsongen på sista städdagen.

Hänvisning till toalettbyggnaden vid entrén som är öppen tills vattnet stängs för säsongen.

Latrinrummet är öppet tills vattnet stängs för säsongen.


//Styrelsen


2024-03-27 Gemensamma Städdagar 2024 

Lördag udda 27 april + medlemsmöte

Söndag jämn 16 juni

Lördag udda 3 augusti + medlemsmöte

Söndag jämn 22 september + nerstängning dansbanan

//Styrelsen

2024-03-21 Önskar du hyra dansbanan? 

Från 1 april
Ring för bokning 072-394 85 16
Tisdagar och onsdagar mellan 18.00-20.00
(telefonen är endast öppen under dessa tider)

Endast uthyrning för kolonister.

Bokningar kan ses i kalendern här på hemsidan.

//Lene Rasmussen

Har du flyttat?

Då är det viktigt att du lämnar in adressändring till föreningen.

Skicka till sekreterare@koloni-fritiden.se  eller

Koloniträdgårdsföreningen

Fritiden

Planteringsv. 42

262 50  Ängelholm

//Styrelsen

2024-02-06 Jord - NYTT!

Det är dags att beställa jord från ÄIF!
Se anslag vid entrén.

//Styrelsen


2023-10-09  Gångbanegrus

Kolonister!

Det finns gångbanegrus vid garaget att hämta för er som

önskar mer grus i gången.


OBS!

Denna grus är till gångarna och inte för privat bruk på kolonin!


//Styrelsen


2021-07-05 Ingen bilkörning i området mellan kl 21.00-06.00

OBS!

Ingen bilkörning i området mellan kl 21.00-06.00

Beslut taget på medlemsmöte 3 juli.

// Styrelsen

2021-06-11 Viktig Information angående Parkslide, som vi vet finns i vårt koloniområde!

Den kan bli upp till tre meter hög och blommar mellan september och oktober. Blommorna är grönvita eller ibland rosa och växer i glesa förgrenade klasar. Bladen är stora och rundade.

Bekämpa parkslide med att stjälkar och andra växtdelar ovan jord kontinuerligt bryts eller klipps av och lämnas in till förbränning i tätförslutna påsar. Lämnas på återvinningsgården i Ängelholm i Fack 23.

Får absolut inte lämnas i vår gemensamma kompost!

Mer information finns på kommunens hemsida under Invasiva arter.

Styrelsen

2020-04-09 Brandrisk

På denna länk kan ni se aktuell brandrisknivå och vad den innebär.

http://www.rsnv.se/brandriskprognos/

Pumpa däck

Nu går det att pumpa cykeln på gaveln vid verkstaden.

Skruva på medhängande nippel så kan du även pumpa andra däck.

Viktig Information!

Det har kommit till kommunens och styrelsens kännedom att det finns

kolonister som dragit slangar/rör och kopplat på dagvattenbrunnarna.

Du som har vattenutsläpp från din koloni som är kopplat till kommunens dagvattenledning ska snarast koppla bort dessa, nergrävda som ovan-påliggande, vare sig det är regnvatten eller ”köksvatten”.

 Du får dränera inom tomten. Dessa brunnar är i första hand avsedda att ta hand om vattnet i gångarna. Det är absolut förbjudet att göra intrång i kommunens ledningsnät.

 Besiktning av dagvattenbrunnar görs av kommunen. Kommunen ser mycket allvarligt på att kolonister gör intrång i ledningsnätet. 

//Styrelsen

Fordonstrafik inom området, max 10 km

För allas trivsel ber vi er köra enligt pilarna på kartan om ni kör på området.

//Styrelsen