Anslagstavlan

2023 03 22 Kolonister!

Boka in onsdagen 26 april kl 17.30 viktigt möte på dansbanan angående regelverk för byggnation & kostnader för bygglov.

På medlemsmötet före årsmötet var bygglovschef Veronica Kippner och bygglovshandläggare Johan Maniet inbjudna att informera om nya bygglovsbestämmelser samt ny taxa som våra politiker beslutat ska gälla för koloniområdet.

På grund av tidsbrist fanns inte möjlighet att ställa frågor. Det beslutades därför att medlemmarna skriver ner sina frågeställningar och lägger dem i postlådan på koloniområdet. Det går även bra att mejla dem till sekreterare@koloni-fritiden.se senast 20 april.

Veronica & Johan kommer att närvara och svara på era byggfrågor.

 Ta tillfället i akt att få svar direkt på dina frågor när det gäller bygglov och taxa.

 För er som inte har internet kommer det nya regelverket att finnas på dansbanan där man kan sitta och läsa igenom det i lugn och ro efter den

1 april då vi öppnar på dansbanan. Kommer också att läggas ut på hemsidan under medlemssidor/dokument.

 //Styrelsen

2023-03-30 Gemensam arbetsdag lördag 15 april 

(Blankett för fullmakt på anslagstavlan om du har ersättare)

Medlemsmöte ca 12.30

Dagordning sätts upp på anslagstavlan ca 1 vecka innan.  

2023-03-09 Gemensamma städdagar 2023

//Styrelsen

2023-03-09 Rensning av övergivna cyklar

Cyklar vid entrén som saknar namn och koloniadress anses övergivna och kommer att omhändertas på städdagen den 15 april.

//Styrelsen

2023-01-12 Kolonister!

Ni som är intresserade av det planerade skolbygget på f.d. golfbanan och kanske särskilt ni som bor närmst bör läsa detaljplanen som finns på kommunens hemsida under pågående detaljplaner. Vill ni lämna synpunkter ska de vara kommunen tillhanda senast 23 januari.

Finns även information på medlemmarnas Facebooksida.

https://www.engelholm.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-detaljplaner.html

// Styrelsen

2022-11-20 Följande 3 tjänster utannonseras för 2023

Skriftlig ansökan lämnas till styrelsen på adress:

Koloniträdgårdsföreningen Fritiden
Planteringsvägen 42 (gavel)
262 50  Ängelholm

eller på mejl till ordforande@koloni-fritiden.se

Ansökan lämnas in senast 2023-02-28

// Styrelsen

2022-10-24 Biltransport till kolonin

Från 1 november fram till 1 april är det inte möjligt att utföra biltransport till kolonin. Använd kärrorna som är till för transport mellan parkering och koloni.

Smågrindarna låses den 1 nov, därefter endast in/utgång via gånggrind vid entré fram till 1 april.

Gånggrind ska vara stängd dygnet runt 1 nov – 1 april.

Vattnet stängs 1 november kl 09.00.

Hygienutrymme låses med automatik 1 november.

// Styrelsen

2021-07-05 Ingen bilkörning i området mellan kl 21.00-06.00

OBS!

Ingen bilkörning i området mellan kl 21.00-06.00

Beslut taget på medlemsmöte 3 juli.

// Styrelsen

2021-06-11 Viktig Information angående Parkslide, som vi vet finns i vårt koloniområde!

Den kan bli upp till tre meter hög och blommar mellan september och oktober. Blommorna är grönvita eller ibland rosa och växer i glesa förgrenade klasar. Bladen är stora och rundade.

Bekämpa parkslide med att stjälkar och andra växtdelar ovan jord kontinuerligt bryts eller klipps av och lämnas in till förbränning i tätförslutna påsar. Lämnas på återvinningsgården i Ängelholm i Fack 23.

Får absolut inte lämnas i vår gemensamma kompost!

Mer information finns på kommunens hemsida under Invasiva arter.

Styrelsen

2020-11-02 Området kameraövervakas!

Ny lag för kameraövervakning har gjort det möjligt för föreningen att övervaka området.

Vid frågor kontakta ordförande.

Styrelsen

2020-04-09 Brandrisk

På denna länk kan ni se aktuell brandrisknivå och vad den innebär.

http://www.rsnv.se/brandriskprognos/

Pumpa däck

Nu går det att pumpa cykeln på gaveln vid verkstaden.

Skruva på medhängande nippel så kan du även pumpa andra däck.

Messenger-grupp för kolonister 

Då vi tyvärr drabbas av inbrott på vårt koloniområde, fick jag idén att starta en grupp på Messenger, ”Grannsamverkan Fritiden” för alla kolonister där man lätt kan nå ut med viktig och akut information.

Alla tyckte det var en god idé men så började många att trycka på tummen upp och skriva bra och då blev det inte alls så bra. Alldeles för mycket att bläddra igenom och en massa pling i telefonen till alla om oviktig information. Intresset att vara med var inte lika kul längre med alla dessa pling. Meningen är att det ska plinga när det verkligen är viktig att medlemmarna uppmärksammas. Då tror jag att sidan fyller en bra funktion.

Alltså: CHATTEN ÄR ENDAST ÄR TILL FÖR AKUTA och BRÅDSKANDE utrop.

Så här gör du när du vill svara på ett inlägg:

Tycker man att någon sagt nått som är bra, eller vill meddela en specifik person ngt så kan man klicka på personens profilbild (cirkeln till vänster i chatten). Därefter kommer det upp alternativ "skicka meddelande". Om du ändå vill göra tumme upp på det ngn skrivit: Håll fingret inne på texten personen skrivit, då kommer det upp olika symboler bl.a. "tumme upp/ned" (allt för att slippa onödigt pling).

Förhoppningsvis kan vi slå på aviseringarna nu och slipa pling hela tiden. Och glöm ej gå ut på Facebook "koloni fritiden Ängelholm" och bli medlem för att kommunicera och informera om mindre akuta saker.

Facebooksidan är inget som styrelsen startat men de som ansöker om att få bli medlem på sidan blir inlagda av andra medlemmar. Kan ibland ta någon dag beroende på när någon medlem går in och kollar på sidan och lägger till nya ansökningar.

Det är bra med synpunkter men det bästa forumet är att gå på medlemsmöten och ta upp dem där. Det går bra att lägga förslag i god tid (minst en månad) före ett medlemsmöte så tar vi med det på dagordningen. Den som väcker en fråga ska vara med på mötet och förklara sina tankar om förslaget.

Jag hoppas att dessa inbrott har något gott med sig och kan öka intresset för att få fler aktiva i föreningen och inte tänka att ”det får de andra fixa”. ”De andra” det är vi alla tillsammans!!

Säkert finns många nytillkomna kolonister som har nya idéer att tillföra föreningen.

Tack Therese Lynne för din hjälp med tipsen på Messenger!

Mvh, Gunnel Arvidsson

Viktig Information!

Det har kommit till kommunens och styrelsens kännedom att det finns

kolonister som dragit slangar/rör och kopplat på dagvattenbrunnarna.

Du som har vattenutsläpp från din koloni som är kopplat till kommunens dagvattenledning ska snarast koppla bort dessa, nergrävda som ovan-påliggande, vare sig det är regnvatten eller ”köksvatten”.

 Du får dränera inom tomten. Dessa brunnar är i första hand avsedda att ta hand om vattnet i gångarna. Det är absolut förbjudet att göra intrång i kommunens ledningsnät.

 Besiktning av dagvattenbrunnar görs av kommunen. Kommunen ser mycket allvarligt på att kolonister gör intrång i ledningsnätet. 

//Styrelsen

Fordonstrafik inom området, max 10 km

För allas trivsel ber vi er köra enligt pilarna på kartan om ni kör på området.

//Styrelsen

Har du flyttat?

Då är det viktigt att du lämnar in adressändring till föreningen.

Skicka till sekreterare@koloni-fritiden.se  eller

Koloniträdgårdsföreningen

Fritiden

Planteringsv. 42

262 50  Ängelholm

//Styrelsen