Anslagstavlan

2024-04-30  Uppdatering av taggar!


Vi har i dag varit i kontakt med leverantör av taggsystemet då några säger sig ha problem att komma in i hygienutrymmen trots att vi nu bytt batterier, vilket vi trodde skulle lösa problemet. Fick följande information:

 

Vid problem att komma in med tagg gör följande:

 

Håll taggen på läsaren i gång eller bilgrind stilla i minst 15 sekunder. Håll kvar tiden ut även om det klickar i grinden.

Det är nog här problemet är att man tar bort den för tidigt. Klicket är bara att grinden i bil eller gånggrind öppnas.

Uppdateringen är inte klar då det är mycket information som ska överföras mellan tagg och alla dörrar så ha inte för bråttom att ta bort taggen, då får du göra om det. Glöm inte att göra denna uppdatering på alla taggar du har.

  

Har du ändå problem hör av dig till sekreterare@koloni-fritiden.se eller med ett sms till 070 693 11 57 och skriv vilken dörr det gäller samt dag och tid det hände så får leverantören titta närmare på det. Att det hörs ett svagt pip och en röd lampa lyser betyder att du tappat behörighet till det utrymmet. Du kanske inte varit i just det utrymmet på länge och därför behöver du till grinden och göra en uppdatering enligt ovan.


//Styrelsen


2024-03-27 Gemensamma Städdagar 2024 

Lördag udda 27 april + medlemsmöte

Söndag jämn 16 juni

Lördag udda 3 augusti + medlemsmöte

Söndag jämn 22 september + nerstängning dansbanan

//Styrelsen

2024-03-21 Önskar du hyra dansbanan? 

Från 1 april
Ring för bokning 072-394 85 16
Tisdagar och onsdagar mellan 18.00-20.00
(telefonen är endast öppen under dessa tider)

Endast uthyrning för kolonister.

Bokningar kan ses i kalendern här på hemsidan.

//Lene Rasmussen

Har du flyttat?

Då är det viktigt att du lämnar in adressändring till föreningen.

Skicka till sekreterare@koloni-fritiden.se  eller

Koloniträdgårdsföreningen

Fritiden

Planteringsv. 42

262 50  Ängelholm

//Styrelsen

2023-10-09  Gångbanegrus

Kolonister!

Det finns gångbanegrus vid garaget att hämta för er som

önskar mer grus i gången.


OBS!

Denna grus är till gångarna och inte för privat bruk på kolonin!


//Styrelsen


2021-07-05 Ingen bilkörning i området mellan kl 21.00-06.00

OBS!

Ingen bilkörning i området mellan kl 21.00-06.00

Beslut taget på medlemsmöte 3 juli.

// Styrelsen

2021-06-11 Viktig Information angående Parkslide, som vi vet finns i vårt koloniområde!

Den kan bli upp till tre meter hög och blommar mellan september och oktober. Blommorna är grönvita eller ibland rosa och växer i glesa förgrenade klasar. Bladen är stora och rundade.

Bekämpa parkslide med att stjälkar och andra växtdelar ovan jord kontinuerligt bryts eller klipps av och lämnas in till förbränning i tätförslutna påsar. Lämnas på återvinningsgården i Ängelholm i Fack 23.

Får absolut inte lämnas i vår gemensamma kompost!

Mer information finns på kommunens hemsida under Invasiva arter.

Styrelsen

2020-04-09 Brandrisk

På denna länk kan ni se aktuell brandrisknivå och vad den innebär.

http://www.rsnv.se/brandriskprognos/

Pumpa däck

Nu går det att pumpa cykeln på gaveln vid verkstaden.

Skruva på medhängande nippel så kan du även pumpa andra däck.

Viktig Information!

Det har kommit till kommunens och styrelsens kännedom att det finns

kolonister som dragit slangar/rör och kopplat på dagvattenbrunnarna.

Du som har vattenutsläpp från din koloni som är kopplat till kommunens dagvattenledning ska snarast koppla bort dessa, nergrävda som ovan-påliggande, vare sig det är regnvatten eller ”köksvatten”.

 Du får dränera inom tomten. Dessa brunnar är i första hand avsedda att ta hand om vattnet i gångarna. Det är absolut förbjudet att göra intrång i kommunens ledningsnät.

 Besiktning av dagvattenbrunnar görs av kommunen. Kommunen ser mycket allvarligt på att kolonister gör intrång i ledningsnätet. 

//Styrelsen

Fordonstrafik inom området, max 10 km

För allas trivsel ber vi er köra enligt pilarna på kartan om ni kör på området.

//Styrelsen