GDPR

[Koloniträdgårdsföreningen Fritiden maj 2018]

2018

Policy

Koloniträdgårdföreningen Fritiden tar in personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och personnummer) till medlemsregistret för att se till att föreningens stadgar följs och för rättslig förpliktelse t ex skatteverket.

Har du arvode från föreningen sparas uppgifterna så länge de behövs för skatteinbetalningar och bokföringslagen.

På området finns en orienteringstavla, vill du inte stå med på den med namn ska du meddela det till styrelsen.

Vi lämnar inte ut personuppgifter utanför föreningen, utan att ett tydligt skriftligt samtycke finns.

När medlemmen träder ur föreningen arkiveras uppgifterna om ingen obetald avgift finns kvar.

Vill du inte lämna dina uppgifter till oss kan du inte vara medlem eller uppbära arvode från föreningen.

Föreningens policy för personuppgifter kommer att finnas på vår hemsida, delges när överlåtelser sker till nya medlemmar och eller när arbetsuppgifter som arvoderas bestäms.

Du kan läsa om dina rättigheter hos datainspektionen www.datainspektionen.se