GDPR

[Koloniträdgårdsföreningen Fritiden maj 2023] 

2023

Policy 

Koloniträdgårdföreningen Fritiden tar in personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och personnummer) till medlemsregistret för att se till att föreningens stadgar följs och för rättslig förpliktelse t ex skatteverket. 

Har du arvode från föreningen sparas uppgifterna så länge de behövs för skatteinbetalningar och bokföringslagen. 

Vi lämnar inte ut personuppgifter utanför föreningen, utan att ett tydligt skriftligt samtycke finns. 

När medlemmen träder ur föreningen arkiveras uppgifterna.

Vill du inte lämna dina uppgifter till oss kan du inte vara medlem eller uppbära arvode från föreningen. 

Föreningens policy för personuppgifter kommer att finnas på vår hemsida, delges när överlåtelser sker till nya medlemmar och eller när arbetsuppgifter som arvoderas bestäms. 

Du kan läsa om dina rättigheter hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) www.imy.se