Anslagstavlan

2018-11-07
Gemensamma städdagar 2019
13 april
15 juni
27 juli
28 september

//Styrelsen

2018-10-17

Enligt tidigare beslut ska följande tjänster utannonseras inför varje säsong.
Traktorförare, lokalvårdare samt gasol & miljöansvarig. 

Skriftlig ansökan lämnas till styrelsen på adress:

Koloniträdgårdsföreningen
Fritiden
Planteringsvägen 42
262 51 Ängelholm

eller till ordforande@koloni-fritiden.se

Ansökan lämnas in senast 2018-11-20 

Har du frågor om tjänsterna kontakta ordförande på mejladress som ovan eller ring 070 601 701 5.

//Styrelsen 

2018-10-31 Vattnet stängs
OBS!  31 oktober stängs vattnet, samt alla hygienutrymmen för säsongen.

Endast lilla grinden vid entrén gäller som passage fram till 31 mars 2019. 

Se till att den alltid är stängd och låst när du passerar!

//Styrelsen

2018-10-21 Viktigt inför utskicket av faktura för 2019!

Om du har flyttat senaste året eller ska flytta, så är det viktigt att du anmält din nya adress till föreningen. Gör det till sekreterare@koloni-fritiden.se  eller med ett brev till Planteringsvägen 42, 262 51  Ängelholm.

Det ligger på Ditt ansvar att se till att föreningen har aktuell adress till Dig.

Har du inte fått fakturan 30 januari får du kontakta styrelsen.

Faktura skickas ut under januari.

// Styrelsen

2018-01-18 Hej alla kolonister!
 
Då vi i veckan hade ett antal inbrott i våra stugor & förråd, fick jag idén att starta en grupp på Messenger, ”Grannsamverkan Fritiden” för alla kolonister där man lätt kan nå ut med viktig och akut information.
Alla tyckte det var en god idé men så började många att trycka på tummen upp och skriva bra och då blev det inte alls så bra. Alldeles för mycket att bläddra igenom och en massa pling i telefonen till alla om oviktig information. Intresset att vara med var inte lika kul längre med alla dessa pling. Många slog av aviseringarna och då tappar vi meningen med chatten. Meningen är att det ska plinga när det verkligen är viktig att medlemmarna uppmärksammas. Då tror jag att sidan fyller en bra funktion.
 
Alltså:
CHATTEN ÄR ENDAST ÄR TILL FÖR AKUTA och BRÅDSKANDE utrop.
 
Så här gör du när du vill svara på ett inlägg:
Tycker man att någon sagt nått som är bra, eller vill meddela en specifik person ngt så kan man klicka på personens profilbild (cirkeln till vänster i chatten). Därefter kommer det upp alternativ "skicka meddelande". Om du ändå vill göra tumme upp på det ngn skrivit: Håll fingret inne på texten personen skrivit, då kommer det upp olika symboler bl.a. "tumme upp/ned" (allt för att slippa onödigt pling).

Förhoppningsvis kan vi slå på aviseringarna nu och slipa pling hela tiden. Och glöm ej gå ut på Facebook "koloni fritiden Ängelholm" och bli medlem för att kommunicera och informera om mindre akuta saker.
 
Facebooksidan är inget som styrelsen startat men de som ansöker om att få bli medlem på sidan blir inlagda av andra medlemmar. Kan ibland ta någon dag beroende på när någon medlem går in och kollar på sidan och lägger till nya ansökningar.
 
Det är bra med synpunkter men det bästa forumet är att gå på medlemsmöten och ta upp dem där. Det går bra att lägga förslag i god tid (minst en månad) före ett medlemsmöte så tar vi med det på dagordningen. Den som väcker en fråga ska vara med på mötet och förklara sina tankar om förslaget.
 
Jag hoppas att dessa inbrott har något gott med sig och kan öka intresset för att få fler aktiva i föreningen och inte tänka att ”det får de andra fixa”. ”De andra” det är vi alla tillsammans!!
 
Låt detta år bli en nystart på att vilja vara med och påverka vår förening. Säkert finns många nya kolonister som ser vår förening med nya ögon och har nya idéer.
 
Tack Therese Lynne för din hjälp med tipsen på Messenger!
 
Mvh, Gunnel Arvidsson

Viktig Information!
Det har kommit till kommunens och styrelsens kännedom att det finns
kolonister som dragit slangar/rör och kopplat på dagvattenbrunnarna.
 
Du som har vattenutsläpp från din koloni som är kopplat till kommunens dagvattenledning ska snarast koppla bort dessa, nergrävda som ovan-påliggande, vare sig det är regnvatten eller ”köksvatten”.
 
Du får endast dränera inom tomten. Koppla till dagvattnet ska ansökas hos styrelsen som prövar frågan hos kommunen.
 
Dessa brunnar är i första hand avsedda att ta hand om vattnet i gångarna.
 
Det är absolut förbjudet att på eget bevåg göra intrång i kommunens ledningsnät.
 
Besiktning av dagvattenbrunnar kommer att ske av kommunen. Kommunen ser mycket allvarligt på att kolonister gör intrång i kommunens lednings-nät. Detta är besvärande för föreningen vid nästa avtalsförhandling.
                                                                                                                                               //Styrelsen

2017-07-19 Höga häckar
På årsmötet 2017 beslutade medlemmarna att godkänna förslaget från höstmötet 2016
om att höja höjden med 30 cm på häckar till 180cm. Beslutades också att man ska få
god tid på sig att ta ner befintliga häckar som är högre än 180 cm till 1 april 2018.
 
Med tanke på att från nästa år ska föreningen (medlemmarna) betala bortforsling av
Ris & Grenar är det bra om ni klipper ner dem i år, helst innan grindarna låses för vintern.
Passa gärna på att ta ner höga/stora träd som ni kanske haft funderingar på att göra något åt.
_________________________________________________________________________________
2017-07-19 Växtlighet över tomtgräns
Styrelsen vill också uppmana de kolonister som har växtlighet som växer ut över tomtgränsen
att snarast klippa in den. Ni vet säkert själv vilka ni är som syndar med detta. Risk finns att
någon skadar sig. Se också Räddningstjänstens krav nedan i våra Stadgar.
 
Utdrag från Nyttjanderättsavtalet
 
§5 Skyldigheter för medlemmen
att 
ej plantera storväxande träd, buskar och häckar, som kan vara till förfång för angränsande kolonilotter, samt att ta bort eller beskära dem enligt anvisningar (baserade på jordabalken 3: 2). För häckar i tomtgräns gäller, en högsta höjd av 1,8 meter, om gångutrymme mellan tomtgräns och häck finns. Saknas sådant utrymme ska häcken beskäras till sådan höjd att den kan vårdas från den egna kolonilotten utan intrång hos grannen. Utmed gata gäller samma höjd på vegetation som i tomtgränsen. Enligt krav från Räddningstjänsten skall vegetation mot gata beskäras så att den inte hänger utanför tomtgränsen.

Vänligen Styrelsen

Fordonstrafik inom området
För allas trivsel ber vi er köra enligt pilarna på kartan om ni kör på området.
(Klicka på bilden för högre upplösning)

//Styrelsen

2014-12-27: Parkeringen
Det inte är tillåtet att använda parkeringsplatsen för uppställning av släp, husbil eller husvagn.
 
//Styrelsen

Har du flyttat?

Då  är det viktigt att du lämnar in adressändring till föreningen.
Skicka till sekreterare@koloni-fritiden.se  eller

Koloniträdgårdsföreningen
Fritiden
Planteringsv. 42
262 51  Ängelholm

//Styrelsen

Tillstånd

Föreningens medlemmar har förmånen att få varor levererade till rabatterat pris till sin 
koloni av Vejby Trä & bygg.
Självklart har Vejby Trä & Bygg tillåtelse att köra in och lasta av transporten.

//Styrelsen