Anslagstavlan

Gemensamma städdagar 2019
13 april
15 juni
27 juli
28 september

//Styrelsen

Leverans av jord till koloniområdet 30 mars från kl 10.00
Beställ senast 18 mars.
Beställningslista med mer info finns på anslagstavlan på koloniområdet och kommer även att läggas ett dokument märkt "Jord 2019" på Medlemssidorna. Faktura lämnas vid leverans.
Jorden kommer från Emmaljungas Trädgårdsprodukter.

Det är Ängelholms Friidrottare som arrangerar detta.

Kolonister

Nu närmar sig tiden då vi kan börja tänka på att komma igång på våra kolonier.

Vattnet öppnas tidigast 1/4.

Det är dock vädret som avgör när detta är lämpligt.

Samma gäller för toaletterna.

Risken för frost måste vara över.

 

Smågrindarna öppnas 1 april.

Bilgrinden får ”sommarlås” när vädret tillåter och gångarna är körbara.

 /Styrelsen      Messengergrupp för kolonister 
Då vi tyvärr drabbas av inbrott på vårt koloniområde, fick jag idén att starta en grupp på Messenger, ”Grannsamverkan Fritiden” för alla kolonister där man lätt kan nå ut med viktig och akut information.
Alla tyckte det var en god idé men så började många att trycka på tummen upp och skriva bra och då blev det inte alls så bra. Alldeles för mycket att bläddra igenom och en massa pling i telefonen till alla om oviktig information. Intresset att vara med var inte lika kul längre med alla dessa pling. Meningen är att det ska plinga när det verkligen är viktig att medlemmarna uppmärksammas. Då tror jag att sidan fyller en bra funktion.
 
Alltså: CHATTEN ÄR ENDAST ÄR TILL FÖR AKUTA och BRÅDSKANDE utrop.
 
Så här gör du när du vill svara på ett inlägg:
Tycker man att någon sagt nått som är bra, eller vill meddela en specifik person ngt så kan man klicka på personens profilbild (cirkeln till vänster i chatten). Därefter kommer det upp alternativ "skicka meddelande". Om du ändå vill göra tumme upp på det ngn skrivit: Håll fingret inne på texten personen skrivit, då kommer det upp olika symboler bl.a. "tumme upp/ned" (allt för att slippa onödigt pling).

Förhoppningsvis kan vi slå på aviseringarna nu och slipa pling hela tiden. Och glöm ej gå ut på Facebook "koloni fritiden Ängelholm" och bli medlem för att kommunicera och informera om mindre akuta saker.
 
Facebooksidan är inget som styrelsen startat men de som ansöker om att få bli medlem på sidan blir inlagda av andra medlemmar. Kan ibland ta någon dag beroende på när någon medlem går in och kollar på sidan och lägger till nya ansökningar.
 
Det är bra med synpunkter men det bästa forumet är att gå på medlemsmöten och ta upp dem där. Det går bra att lägga förslag i god tid (minst en månad) före ett medlemsmöte så tar vi med det på dagordningen. Den som väcker en fråga ska vara med på mötet och förklara sina tankar om förslaget.
 
Jag hoppas att dessa inbrott har något gott med sig och kan öka intresset för att få fler aktiva i föreningen och inte tänka att ”det får de andra fixa”. ”De andra” det är vi alla tillsammans!!
Säkert finns många nytillkomna kolonister som har nya idéer att tillföra föreningen.
 
Tack Therese Lynne för din hjälp med tipsen på Messenger!
 
Mvh, Gunnel Arvidsson

Viktig Information!
Det har kommit till kommunens och styrelsens kännedom att det finns
kolonister som dragit slangar/rör och kopplat på dagvattenbrunnarna.
 
Du som har vattenutsläpp från din koloni som är kopplat till kommunens dagvattenledning ska snarast koppla bort dessa, nergrävda som ovan-påliggande, vare sig det är regnvatten eller ”köksvatten”.
 
Du får dränera inom tomten. Dessa brunnar är i första hand avsedda att ta hand om vattnet i gångarna. Det är absolut förbjudet att göra intrång i kommunens ledningsnät.
 
Besiktning av dagvattenbrunnar görs av kommunen. Kommunen ser mycket allvarligt på att kolonister gör intrång i ledningsnätet. 
                                                                                                                                               //Styrelsen

Växtlighet över tomtgräns
Styrelsen vill också uppmana de kolonister som har växtlighet som växer ut över tomtgränsen
att snarast klippa in den. Risk finns att någon skadar sig. Se också Räddningstjänstens krav nedan i våra Stadgar.
 
Utdrag från Nyttjanderättsavtalet
 
§5 Skyldigheter för medlemmen
att 
ej plantera storväxande träd, buskar och häckar, som kan vara till förfång för angränsande kolonilotter, samt att ta bort eller beskära dem enligt anvisningar (baserade på jordabalken 3: 2). För häckar i tomtgräns gäller, en högsta höjd av 1,8 meter, om gångutrymme mellan tomtgräns och häck finns. Saknas sådant utrymme ska häcken beskäras till sådan höjd att den kan vårdas från den egna kolonilotten utan intrång hos grannen. Utmed gata gäller samma höjd på vegetation som i tomtgränsen. Enligt krav från Räddningstjänsten skall vegetation mot gata beskäras så att den inte hänger utanför tomtgränsen.

Vänligen Styrelsen

Fordonstrafik inom området, max 10 km
För allas trivsel ber vi er köra enligt pilarna på kartan om ni kör på området.
(Klicka på bilden för högre upplösning)

//Styrelsen

Parkeringen
Det inte är tillåtet att använda parkeringsplatsen för uppställning av släp, husbil eller husvagn.
 
//Styrelsen

Har du flyttat?

Då  är det viktigt att du lämnar in adressändring till föreningen.
Skicka till sekreterare@koloni-fritiden.se  eller

Koloniträdgårdsföreningen
Fritiden
Planteringsv. 42
262 50  Ängelholm

//Styrelsen

Tillstånd

Föreningens medlemmar har förmånen att få varor levererade till rabatterat pris till sin 
koloni av Vejby Trä & bygg. Självklart har Vejby Trä & Bygg tillåtelse att köra in och lasta av transporten.

//Styrelsen
Underordnade sidor (1): Medlemsförmån