Anslagstavlan

2017-10-06: Information
Med anledning av att hygienbyggnaden vid entrén ska rivas och det ska byggas en ny som ska stå klar senast 1 april 2018 kommer endast handikapptoaletten i densamma att hållas öppen under oktober månad.

Alla hygienutrymme vid dansbanan hålls öppna till 30 oktober.

//Styrelsen

2017-10-06: Erbjudande
Under en begränsad tid erbjuds alla hushåll och företag i Ängelholms kommun att köpa SmartWater DNA-märkningspaket för halva priset - 349 kr mot ordinarie 699 kr. Erbjudandet gäller t.o.m. 30/11 2017 och 1 paket per hushåll. Vid köp krävs ett giltigt postnummer i kommunen.

Informationsmöten
Informationsmöten om SmartWater DNA-märkning, där även Polisen kommer att medverka kommer att hållas på följande tid och plats:
28/9 Swedbank Ängelholm kl 16:00-17:30 & 18:30-20:00
4/10 Biblioteket på Folkhögskolan Munka Ljungby, Nygatan 2 kl 16:00-17:30 & 18:30-20:00
10/10 Församlingshemmet Vejbystrand, Slottavägen 4 kl 16:00-17:30
10/10 Strövelstorp Skola, Strövelstorpsvägen 79 kl 19:00-20:30

2017-07-19 Höga häckar
På årsmötet 2017 beslutade medlemmarna att godkänna förslaget från höstmötet 2016
om att höja höjden med 30 cm på häckar till 180cm. Beslutades också att man ska få
god tid på sig att ta ner befintliga häckar som är högre än 180 cm till 1 april 2018.
 
Med tanke på att från nästa år ska föreningen (medlemmarna) betala bortforsling av
Ris & Grenar är det bra om ni klipper ner dem i år, helst innan grindarna låses för vintern.
Passa gärna på att ta ner höga/stora träd som ni kanske haft funderingar på att göra något åt.
_________________________________________________________________________________
2017-07-19 Växtlighet över tomtgräns
Styrelsen vill också uppmana de kolonister som har växtlighet som växer ut över tomtgränsen
att snarast klippa in den. Ni vet säkert själv vilka ni är som syndar med detta. Risk finns att
någon skadar sig. Se också Räddningstjänstens krav nedan i våra Stadgar.
 
Utdrag från Nyttjanderättsavtalet
 
§5 Skyldigheter för medlemmen
att 
ej plantera storväxande träd, buskar och häckar, som kan vara till förfång för angränsande kolonilotter, samt att ta bort eller beskära dem enligt anvisningar (baserade på jordabalken 3: 2). För häckar i tomtgräns gäller, en högsta höjd av 1,8 meter, om gångutrymme mellan tomtgräns och häck finns. Saknas sådant utrymme ska häcken beskäras till sådan höjd att den kan vårdas från den egna kolonilotten utan intrång hos grannen. Utmed gata gäller samma höjd på vegetation som i tomtgränsen. Enligt krav från Räddningstjänsten skall vegetation mot gata beskäras så att den inte hänger utanför tomtgränsen.

Vänligen Styrelsen

2017-03-20: Uthyrning av dansbanan
Från den 1 april går det att boka dansbanan. 

Ansvarig för uthyrningen är Lena Ström

Telefontider: Måndagar & Tisdagar 
mellan klockan 17.00 - 18.00
0768- 817 908

OBS!  Telefonen är endast påslagen dessa tider!

//Styrelsen

2017-02-21: Städdagar 2017
8e April och 30 September.

//Styrelsen

2017-02-16: Råttor
Anticimex försöker att hålla råttbeståndet nere i vårt område. De jobbar i motvind när fåglarna matas i området. Så länge fåglarna matas så stannar råttorna också kvar.

Det är trevligt med fåglar men inte att ha råttor i området.
Det fångades många råttor under hela förra året. Låt oss slippa göra det i år.

Det är verkligen inte roligt att ha dem som inneboende.

Bra om vi är många som sätter ut egna fällor, vi måste hjälpas åt på alla sätt för att förebygga så de inte blir fler.

Styrelsen uppmanar alla att inte mata fåglarna
inne på området. Gå ut i skogen om du vill mata dem. Med en så mild vinter som vi har klarar sig fåglarna utmärkt utan extra mat.

//Styrelsen 

2016-11-29: Grinden
Grinden ska alltid vara stängd.
 
//Styrelsen

Fordonstrafik inom området
För allas trivsel ber vi er köra enligt pilarna på kartan om ni kör på området.
(Klicka på bilden för högre upplösning)

//Styrelsen

2014-12-27: Parkeringen
Det inte är tillåtet att använda parkeringsplatsen för uppställning av släp, husbil eller husvagn.
 
//Styrelsen

Har du flyttat?

Då  är det viktigt att du lämnar in adressändring till föreningen.
Skicka till sekreterare@koloni-fritiden.se  eller

Koloniträdgårdsföreningen
Fritiden
Planteringsv. 42
262 51  Ängelholm

//Styrelsen

Tillstånd

Föreningens medlemmar har förmånen att få varor levererade till rabatterat pris till sin 
koloni av Vejby Trä & bygg.
Självklart har Vejby Trä & Bygg tillåtelse att köra in och lasta av transporten.

//Styrelsen