Anslagstavlan

Gemensamma städdagar 2018
  • 7 april
  • 16 juni
  • 28 juli
  • 29 september.

2017-10-30: Säsongsstängning
Från 30 oktober stängs vattnet, samt alla hygienutrymme för säsongen.
Grind vid idrottsplatsen & golfbanan samt bilgrind låses. 
Endast lilla grinden vid entrén gäller som passage fram till 31 mars 2018.
Se till att den alltid är stängd och låst när du passerar!
 
Styrelsen

2017-10-06: Information
Med anledning av att hygienbyggnaden vid entrén ska rivas och det ska byggas en ny som ska stå klar senast 1 april 2018 kommer endast handikapptoaletten i densamma att hållas öppen under oktober månad.

Alla hygienutrymme vid dansbanan hålls öppna till 30 oktober.

//Styrelsen

2017-10-06: Erbjudande
Under en begränsad tid erbjuds alla hushåll och företag i Ängelholms kommun att köpa SmartWater DNA-märkningspaket för halva priset - 349 kr mot ordinarie 699 kr. Erbjudandet gäller t.o.m. 30/11 2017 och 1 paket per hushåll. Vid köp krävs ett giltigt postnummer i kommunen.

Informationsmöten
Informationsmöten om SmartWater DNA-märkning, där även Polisen kommer att medverka kommer att hållas på följande tid och plats:
28/9 Swedbank Ängelholm kl 16:00-17:30 & 18:30-20:00
4/10 Biblioteket på Folkhögskolan Munka Ljungby, Nygatan 2 kl 16:00-17:30 & 18:30-20:00
10/10 Församlingshemmet Vejbystrand, Slottavägen 4 kl 16:00-17:30
10/10 Strövelstorp Skola, Strövelstorpsvägen 79 kl 19:00-20:30

2017-07-19 Höga häckar
På årsmötet 2017 beslutade medlemmarna att godkänna förslaget från höstmötet 2016
om att höja höjden med 30 cm på häckar till 180cm. Beslutades också att man ska få
god tid på sig att ta ner befintliga häckar som är högre än 180 cm till 1 april 2018.
 
Med tanke på att från nästa år ska föreningen (medlemmarna) betala bortforsling av
Ris & Grenar är det bra om ni klipper ner dem i år, helst innan grindarna låses för vintern.
Passa gärna på att ta ner höga/stora träd som ni kanske haft funderingar på att göra något åt.
_________________________________________________________________________________
2017-07-19 Växtlighet över tomtgräns
Styrelsen vill också uppmana de kolonister som har växtlighet som växer ut över tomtgränsen
att snarast klippa in den. Ni vet säkert själv vilka ni är som syndar med detta. Risk finns att
någon skadar sig. Se också Räddningstjänstens krav nedan i våra Stadgar.
 
Utdrag från Nyttjanderättsavtalet
 
§5 Skyldigheter för medlemmen
att 
ej plantera storväxande träd, buskar och häckar, som kan vara till förfång för angränsande kolonilotter, samt att ta bort eller beskära dem enligt anvisningar (baserade på jordabalken 3: 2). För häckar i tomtgräns gäller, en högsta höjd av 1,8 meter, om gångutrymme mellan tomtgräns och häck finns. Saknas sådant utrymme ska häcken beskäras till sådan höjd att den kan vårdas från den egna kolonilotten utan intrång hos grannen. Utmed gata gäller samma höjd på vegetation som i tomtgränsen. Enligt krav från Räddningstjänsten skall vegetation mot gata beskäras så att den inte hänger utanför tomtgränsen.

Vänligen Styrelsen

Fordonstrafik inom området
För allas trivsel ber vi er köra enligt pilarna på kartan om ni kör på området.
(Klicka på bilden för högre upplösning)

//Styrelsen

2014-12-27: Parkeringen
Det inte är tillåtet att använda parkeringsplatsen för uppställning av släp, husbil eller husvagn.
 
//Styrelsen

Har du flyttat?

Då  är det viktigt att du lämnar in adressändring till föreningen.
Skicka till sekreterare@koloni-fritiden.se  eller

Koloniträdgårdsföreningen
Fritiden
Planteringsv. 42
262 51  Ängelholm

//Styrelsen

Tillstånd

Föreningens medlemmar har förmånen att få varor levererade till rabatterat pris till sin 
koloni av Vejby Trä & bygg.
Självklart har Vejby Trä & Bygg tillåtelse att köra in och lasta av transporten.

//Styrelsen